- ɡ 1439 - ɡ - 150
ɡ - 150

 

📚 

   

 

🕐 [ - ]

 

💦  29/ / 1439

 

📌  150

 

🔽  « »:

 

💦 : :

 

🔸 :

 

: { (67) } [:68].

 

... : « » : : « » : ǡ : ǡ : - - : { } [: 67] { } [: 69] ...

...

 

⌚️  04:05

 

🔸  🔹  🔸  🔹  🔸  🔹

📍  .

- .

 

 

: http://www.alzoukory.com/

: http://T.me/abdulhamid12

: 967714027802+