- 009 - - - 13
- 13

 

📚 

(194-256).

 

 

 

🕐 [  - ]

 

💦  21/ / 1440 

 

📚 9 -

 

📌  🔸🔸 13 🔸🔸 

 

⏪ 

 

573 - : : : « ǡ - - ǡ » : « »
 

574 - : : « »

 

ǡ
 

 

⏪ 

 

575 - : : " : ǿ : "

 

576 - [:120] : : « ǡ » : : « »

 

577 - : « »

 

578 - : : : « ».

... 

 

⌚️  22:50

 

🔸  🔹  🔸  🔹  🔸  🔹

📍  .

- .

 

 

: http://www.alzoukory.com/

: http://T.me/abdulhamid12

: 967714027802+